Dostawa opału i paliw do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1 Benzyna bezołowiowa Pb95 i olej napędowy
Część 2 Olej opałowy
Część 3 Eko groszek

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie lub trzy części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający, nie przewiduje udzielenia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, możliwości udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy.
6. Zamawiający nie określa części zamówienia, które Wykonawca ma wykonać samodzielnie.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Matejki 6
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Matejki 6
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in