Dostawa wirówki cytologicznej wraz z wyposażeniem.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki cytologicznej wraz z wyposażeniem - 1 kpl. (zwanej dalej „sprzętem”) wraz z dostawą, zainstalowaniem
sprzętu, serwisem sprzętu, serwis gwarancyjny oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzonym w siedzibie Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Płocka 26
Warszawa 01-138
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
Warszawa 01-138
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in