Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce

» Notice description

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000 – 1+950,50, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.
Zakres opracowania obejmuje rozbudowę drogi na odcinku w lok. 0+000 – 1+950,50 i obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1,
- wykonanie utwardzonego pobocza po stronie prawej,
Wykonanie przebudowy przepustów na zjazdach gospodarczych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne,
- wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych,
Wykonanie umocnienia rowu przydrożnego elementami żelbetowymi prefabrykowanymi
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Planuje się wykonanie drogi o n/w parametrach technicznych:
- droga powiatowa,
- klasa – L,
- prędkość projektowa – 40 km/h,
- kategoria ruchu –KR-1,
- szerokość jezdni – 5,50 m
- szerokość poboczy utwardzonych – 1,50 m
- szerokość poboczy gruntowych – 1,00 -1,500 m
- szerokość zjazdów indywidualnych – 5,50 m,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.02.2021 | 11:00


» Location

ul. 1 Maja 8
Wysokie Mazowieckie 18-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 1 Maja 8
Wysokie Mazowieckie 18-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in