Przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowa i remont budynku po Oddziale Zakaźnym na Oddział Rehabilitacji, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1, w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Przeprowadzony zostanie zakres prac celem przeniesienia Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddziału Rehabilitacji Dziennej wraz z zapleczem rehabilitacyjnej, z ul. Ekonomii 4, do budynku przy ul. Szpitalnej 1. Zaplanowano rozbiórkę istniejących ścianek działowych w niezbędnym zakresie, wykonaniu nowych, zamurowaniu otworów drzwiowych, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonaniu nowych otworów drzwiowych, wykonanie sufitu w korytarzu, roboty remontowe wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do siwz. Natomiast przedmiary mają charakter pomocniczy (załącznik nr 3 do siwz).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Szpitalna 1
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szpitalna 1
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in