Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym .
Budynek parterowy o powierzchni użytkowej ca. 300m2.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:
• Opracowanie map do celów projektowych;
• Uzgodnienia branżowe, ZUD;
• Opracowanie projektów architektoniczno - budowlanych w wersji elektronicznej + 4 egz. w wersji papierowej;
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
• Przedmiary robót budowlanych i kosztorysy dla potrzeb rozliczeń;
• Koncepcję zoptymalizowanego wariantu;
• Projekt budowlany zoptymalizowanego wariantu;
• Projekt wykonawczy;
• Koncepcję budynku i wnętrz wraz z wizualizacją;
• Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
• Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa,
2) Wykonanie robót budowlanych, w tym:
a) Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych;
b) Zagospodarowanie terenu, ciągi piesze, miejsca postojowe i tereny zielone;
c) Weryfikacje dokumentacji projektowej przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energi
Odnawialnej;
d) Certyfikację poprzedzoną testami;
e) Przeprowadzenie odbiorów,
3) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczo - geodezyjnej;
4) Uzyskania certyfikacji Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energi Odnawialnej;
5) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektem zgodnie z zakresem rzeczowym projektu.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Staszica 22
Drzewica 26-340
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Drzewica
ul. Staszica 22
Drzewica 26-340
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in