„ Modernizacja (przebudowa) wybranych pomieszczeń mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, ul. Maszyńskiego 10/Wiejska 10 – wejście A”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, polegających na przebudowie wnętrza hallu wejścia „A” siedziby Kancelarii Prezydenta RP mająca na celu zwiększenie jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, ul. Maszyńskiego 10 i ul. Wiejska 10 zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Atelier ZETTA Zenon Zabagło z siedzibą w Warszawie, ul. Pratulińska 10/2 oraz decyzjami obejmującymi:
a) Projekt budowlany;
b) Projekt wykonawczy;
c) Decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 185/ŚRD/2019 z dn. 09.07.2019 r.;
d) Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WZW.5142.995.2019.KKO
z dn. 06.06.2019 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - OPZ wraz z dokumentacją).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 14:00


» Location

ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in