"Przebudowa odcinka rurociągu wody surowej ujęcia wody Studzieniec II"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych szczegółowo w Tomie 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Prace budowlane należy wykonać w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego, na którą składa się - Projekt budowlany pn. „Projekt Budowlany przebudowy rurociągów wody surowej Ujęcia Wody Studzieniec II od studni S9 do studni S6”.
Zadanie obejmuje wymianę po trasie istniejącego rurociągu stalowego DN 500 i DN 450 na odpowiednio PE 500 mm i PE 450 mm w części zachodniej Ujęcia Wody Studzieniec II od studni S9 do studni S6.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.02.2021 | 12:00


» Location

ul. Wiślna 1
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in