Budowa budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku komunalnego na dz. Nr 65/8 obręb Krotoszyce”
Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji- projekt wykonawczy.
Ze względu na zauważone nieścisłości projektowe w ofercie należy ująć:
1. Budowę ław i stopni kominiarskich,
2. Zbudowanie dojścia do wyłazu dachowego, dopuszcza się drabinkę stałą ale musi spełniać warunki zawarte w art. 101 Warunków Technicznych.
3. Ściany między mieszkaniami oraz między klatką schodową lub korytarzem muszą spełniać wymogi akustyczne min 50dB- należy zastosować bloczki akustyczne- ceramiczne,
4. Posadowienie szachtów (pionów) kanalizacyjnych (obudowa).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 09:00


» Location

Piastowska 46
Krotoszyce 59-223
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Krotoszyce
Piastowska 46
Krotoszyce 59-223
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in