129/ZP/2020 - Sukcesywna dostawa rękawiczek jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawiczek jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Accessories

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in