ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE POLEGAJĄCE NA DOSTOSOWANIU POMIESZCZEŃ CELEM UTWORZENIA SAL IZOLACYJNYCH W ZAKŁADZIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET SPOŁECZNY. BEZPIECZNY DOM.”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń celem utworzenia sal izolacyjnych w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet społeczny.
Bezpieczny dom.”, w podziale na:
a) Pakiet 1:
- Utworzenie 1 miejsca izolacyjnego w dzisiejszej Sali konferencyjnej (Nr 1 przedmiar robót)
- Brudownik (Nr 5 przedmiar robót)
- Utworzenie 1 miejsca izolacyjnego w dzisiejszej Sali łóżkowej na I piętrze (Nr 6 przedmiar robót)
- Rozprowadzenie kanalizacji 110 do nowo tworzonych łazienek w odpowiednim zakresie (Nr 11 przedmiar robót)
- Wywóz i utylizacja gruzu w odpowiednim zakresie (Nr 12 przedmiar robót)
b) Pakiet 2:
- Pokój zabiegowy poziom 2 (Nr 2 przedmiar robót)
- Sala chorych 2/2 (Nr 3 przedmiar robót)
- Sala chorych 2/4 (Nr 4 przedmiar robót)
- Obecny pokój zabiegowy do przerobienia na salę 2-osobową (Nr 7 przedmiar robót)
- Sala 2/9 (Nr 8 przedmiar robót)
- WC (Nr 9 przedmiar robót)
- Pokój 2/11 (Nr 10 przedmiar robót)
- Rozprowadzenie kanalizacji 110 do nowo tworzonych łazienek w odpowiednim zakresie (Nr 11 przedmiar robót)
- Wywóz i utylizacja gruzu w odpowiednim zakresie (Nr 12 przedmiar robót)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególności Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji, a także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji (Pakiet 1, 2).
3. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte
w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym szczególnie, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w przeprowadzanej wizji na adres email: asorys@rydygierkrakow.pl .
5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
6. Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 08:30


» Location

os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in