Dostawa nabiału do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przetarg na sukcesywną dostawę nabiału do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Nazwy własne artykułów żywnościowych podane w opisie przedmiotu zamówienia są tylko przykładowe i mają na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianych artykułów. Dopuszcza się artykuły równoważne. Za równoważne będą uznane artykuły posiadające, co najmniej te same walory i właściwości, co artykuły podane przykładowo.
Zamawiający będzie wymagał dołączenia do każdej dostawy handlowego dokumentu identyfikacyjnego przy dostawie produktów pochodzenia zwierzęcego.
Podstawowe wymagania Zamawiającego w ramach ww. dostawy.
1. Każdy produkt wytwarzany zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zmian.), aktami wykonawczymi, w tym systemem HACCP.
2. Dostarczone artykuły mają być świeże, jakościowo dobre z odpowiednim terminem do spożycia, w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
3. Zamawiający wymaga aby pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu.
4. Dostawy nabiału muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej, dotyczy głównie;
- stanu higienicznego samochodu
- higieny osobistej kierowcy
- daty przydatności do spożycia
- temperatury przewozu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Słoneczna 1
Łosice 08-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słoneczna 1
Łosice 08-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Food products category published on OnePlace in last 10 days.