Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Źródlanej we wsi Radonie Gmina Grodzisk Mazowiecki

» Notice description

Zamówienie obejmuje zakres budowy ulicy Źródlanej od km 0+620,00 do km 0+813,00 dokumentacji projektowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi (ciągu komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W (ul. Widokowa we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka we wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej” z której wyciąg dołączono do SIWZ.
Ogólny zakres robót obejmuje:
• demontaż istniejącej nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych z ich ułożeniem w innej lokalizacji
• budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej
• budowę chodników z kostki brukowej betonowej
• budowę ścieżek rowerowych o naw. asfaltowej
• budowę oświetlenia ulicznego
• budowę przepustu
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu
• wycinkę drzew
• zagospodarowanie pasa drogowego (np.: skarpy, rowy, zieleń)
• budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Urzędu Miasta i monitoringu miejskiego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in