Dostawa żwirów kruszonych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy w 2021 roku żwirów kruszonych o frakcjach 2-6,3 mm i 6,3–12,8 mm spełniających normy PN-B-11112:1996 z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg. potrzeby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu. W cenie 1 tony kruszywa należy skalkulować koszt transportu. Zamówiony materiał należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie.
Podane ilości materiałów stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowy zakres dostaw zawiera:
Żwir kruszony 2,0 – 6,3 w ilości do 550 ton
Żwir kruszony 6,3 – 12,8 w ilości do 250 ton

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 09:30


» Location

Nowogródzka 1
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Sand

» Buyer data

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
Nowogródzka 1
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.