Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający gwarantuje zakup co najmniej 70% szacunkowej ilości materiałów elektrycznych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Prawo Zamawiającego do żądania dostawy pozostałej ilości materiałów elektrycznych (powyżej 70%) jest uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:45


» Location

Chrzanów Duzy 15
Chrzanów Duży 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
Chrzanów Duzy 15
Chrzanów Duży 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in