Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety:
Pakiet 1 - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 2 - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 3 - Sprzęt anestezjologiczny w ilościach określonych w Zał nr 1
Pakiet 4 - Cewniki do odsysania w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 5 - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 6 - Zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 7 - Sprzęt jednorazowy ogólny sterylny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 8 - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 9 - Paski do glukometrów w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 10 - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 11 - Sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 12 - Sprzęt jednorazowy elektromedyczny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 13 - Nakłuwacze w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 14 - Wkłady i pojemniki do ssaków w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 15 - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 16 - Pojemniki na odpady medyczne w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 17 - Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 18 - Sprzęt jednorazowy ogólny jałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 19 - Jednorazowe produkty do higieny pacjentów w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 20 - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 21 - Sprzęt anestezjologiczny w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 22 - Żel do cewnikowania w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 23 - Sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 24 - Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 25 - Dren Kher’a w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 26 - Przyrządy do przetaczania płynów (leki światłoczułe) w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 27 - Balony do rozszerzania przestrzeni pozaotrzewnowej i klipsy tytanowe w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 28 - Klipsy laparoskopowe i woreczki do laparoskopii w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 29 - Nici ortopedyczne w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 30 - Materiały opatrunkowe jałowe w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 31 - Materiały opatrunkowe w ilościach określonych w Zał. nr 1
Pakiet 32 - Jednorazowa uszczelka do trokaru 10mm w ilościach określonych w Zał. nr 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

ul. A. Sokołowskiego 2
Katowice 40-749
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. A. Sokołowskiego 2
Katowice 40-749
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in