„Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywne dostawy obroży telemetrycznych ” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-01
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 12:15


» Location

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in