Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych ładowarek dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej, przegubowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów, gm. Osieczna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Saperska 23
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.
ul. Saperska 23
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in