Wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.

2. Na przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 składa się następujący zakres prac:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wielobranżowej.
2) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym uzgodnienia z rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4) Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją wykonawczą.
5) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
6) Zgłoszenie Zamawiającemu robót do odbioru po zakończeniu wszelkich prac i uporządkowaniu
terenu.
7) Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 09:00


» Location

ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in