Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo - sieciowego w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego w lokalizacjach Partnera Projektu, którym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
- konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Partnera Projektu,
- dostarczenie i instalacja oprogramowania,
- udzielenie licencji na rzecz Partnera Projektu,
- przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego,
w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2021 | 10:00


» Location

02-326 Warszawa


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in