Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a) roboty budowlane – drogowe, b) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej oraz wyniesienie organizacji ruchu zastępczego w sytuacji wykonywania robót w miejscach powodujących znaczne utrudnienia w ruchu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, c) wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej. d) organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, e) odtworzenie, w przypadku uszkodzenia, oznakowania poziomego cienkowastwowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in