„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogińskiego, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kombatantów oraz w ulicy Niemcewicza” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonanie na jego podstawie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Ogińskiego oraz wykonanie projektu i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kombatantów na odcinku około 1075 m na wschód od skrzyżowania z ul. Ogińskiego, w ul. Poprzecznej na odcinku około 45 m na wschód od ul. Ogińskiego oraz w ul. Niemcewicza.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmują:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
2) Warunki odtworzenia, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ,
3) Załączniki graficzne, stanowiące załącznik nr 10 - 17 do SIWZ,
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik nr 18 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in