Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie i zabezpieczenie mienia dwóch nieruchomości MWOMP w Płocku przy Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838), w tym:
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, które będą podstawą do sporządzenia oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in