Dostawa komputerów przenośnych z dodatkowymi akcesoriami dla Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie komputerów przenośnych wraz systemami operacyjnymi oraz dodatkowymi akcesoriami obejmującymi stacje dokujące, monitory, bezprzewodowe klawiatury z myszkami, plecaki, łącznie:
1) 17 sztuk komputerów przenośnych wraz z systemami operacyjnymi w tym:
a) 9 sztuk komputerów przenośnych typu: 1,
b) 5 sztuk komputerów przenośnych typu: 2,
c) 3 sztuki komputerów przenośnych typu: 3.
2) 16 sztuk monitorów w tym:
a) 13 sztuk monitorów typu: 1 – 27”,
b) 3 sztuk monitorów typu: 2 – 32”.
3) 17 sztuk zestawów klawiatura i mysz bezprzewodowa,
4) 17 sztuk plecaków do dostarczanych komputerów przenośnych.
Zakres usług obejmuje dostawę urządzeń do siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, ul. Leśników 21c, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn. Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ i do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

Sękocin Stary, ul. Leśników 21C
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Sękocin Stary, ul. Leśników 21C
Raszyn 05-090
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in