Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w celu przygotowania pomieszczeń 435 i 436 do prowadzenia laboratoriów, Instytut Elektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19

» Notice description

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w celu przygotowania pomieszczeń 435 i 436 do prowadzenia laboratoriów, Instytut Elektroniki i Technik Multimedialnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Nowowiejska
Warszawa 00-665
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska
Warszawa 00-665
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in