Dostawy wyrobów betonowych wykorzystywanych przez Gminę Chełmiec na drogi gminne na 2021r.

» Notice description

Dostawy wyrobów betonowych wykorzystywanych przez Gminę Chełmiec na drogi gminne na 2021r.
Przepust Ø 300 mm (zbrojony) dł. 0,75 m 50
Przepust Ø 400 mm (zbrojony) dł. 0,75 m 150
Przepust Ø 500 mm (zbrojony) dł. 0,75 m 50
Przepust Ø 600 mm (zbrojony) dł. 0,75 m 70
Płyta ażurowa 600x900x100 mm (zbrojona) 600
Płyta ażurowa 400x600x100 mm (zbrojona) 150
Koryto ściekowe 400x750x250 mm 900
Koryto ściekowe 500x500x350 mm 2100
Koryto ściekowe 630x720x500 mm 300
Koryto ściekowe 500x500x120 mm 350
Koryto ściekowe 500x250x150 mm 100
Koryto ściekowe 600x500x150 mm 100
Koryto ściekowe 400x500x500 mm 10
Kręgi zbrojone Ø 800 mm 20
Kręgi zbrojone Ø 1000 mm 10
Kręgi zbrojone Ø 1200 mm 5
Nakrywa uliczna Ø 100 mm 1
Nakrywa uliczna Ø 1000 mm 1
Obrzeża trawnikowe 0,75 (300x60x750 mm) 30
Poszczególny asortyment zamawiany będzie wg bieżących potrzeb.
Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać w pełni wartości umowy.
Zamawiający przewiduje prawo opcji do wartości 30% przekraczającej wartość umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 11:45


» Location

ul. Papieska 2
Chełmiec 33-395
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction materials
  • Stone

» Buyer data

Wójt Gminy Chełmiec
ul. Papieska 2
Chełmiec 33-395
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in