Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do kontroli poprawności i określenia parametrów zewnętrznych wpływających na poprawność działania czujnika w gruncie dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z podziałem na pięć części:
Część 1: dostawa zestawu do rejestracji parametrów fizyko-chemicznych wody,
Część 2: dostawa zestawu do rejestracji parametrów fizyko-chemicznych powietrza,
Część 3: dostawa zestawu do rejestracji parametrów meteorologicznych (I),
Część 4: dostawa zestawu do rejestracji parametrów meteorologicznych (II),
Część 5: dostawa zestawu do rejestracji parametrów meteorologicznych (III).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio do części postępowania.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.02.2021 | 11:00


» Location

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in