„Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

» Notice description

Przedmiotem postępowania są usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. Zakres prac obejmuje:
wywóz gabarytów i nieczystości ze strychów, korytarzy, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pustostanów, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach, wraz z załadunkiem i uprzątnięciem miejsca załadunku
praca jednego środka transportu z 2 osobami do załadunku i rozładunku t.j za: wywóz gruzu i ziemi, wywóz śniegu, sprzątnie mieszkań , korytarzy piwnicznych(nie dotyczy gabarytów), gabarytów z terenu
Sprzątanie strychów i sprzątanie korytarzy piwnicznych po wylewie kanalizacji oraz zmycie posadzek i ścian w obrębie posadzek
Praca jednego środka transportu bez osób do załadunku i rozładunku


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 10:00


» Location

Tuwima 4
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Tuwima 4
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in