Ochrona obiektów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Biologii Doświadczalnej, znajdujących się przy ul. Pasteura 3 w Warszawie. Powierzchnia terenu, na którym znajdują dwa budynki wynosi 1,5 ha, budynek główny posiada 5 kondygnacji, budynek zwierzętarni -3 kondygnacje. Przedmiot zamówienia obejmuje: posterunek całodobowy na portierni zewnętrznej – przy wjeździe do IBD; posterunek całodobowy na portierni wewnętrznej – budynek główny IBD; monitoring sygnałów alarmowych; załogę interwencyjną; Wykonawca musi zapewnić stałą łączność radiową pomiędzy Bazą Wykonawcy a pracownikami u Zamawiającego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in