Dostawy masy asfaltowej na potrzeby Gminy Chełmiec na 2021r.

» Notice description

Dostawy masy asfaltowej na potrzeby Gminy Chełmiec na 2021r.
Rodzaj towaru jednostka ilość
Masa mineralno – bitumiczna na warstwę ścieralną. Rodzaj mieszanki:
- AC 8 S 50/70 KR 1-2 Tona 5
- AC 11 S 50/70 KR 1-2 Tona 230
Poszczególny asortyment zamawiany będzie wg bieżących potrzeb.
Ilości poszczególnego asortymentu w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie co nie powoduje konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać w pełni wartości umowy.
Zamawiający przewiduje prawo opcji do wartości 30% przekraczającej wartość umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 09:15


» Location

ul. Papieska 2
Chełmiec 33-395
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Wójt Gminy Chełmiec
ul. Papieska 2
Chełmiec 33-395
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in