DOSTAWA PRODUKTÓW MEDYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z UKŁADEM ODDECHOWYM DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów medycznych związanych z układem oddechowym dla Powiatowego Zespołu Szpitali.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe nr 1-11 stanowiące załącznik do formularza ofertowego (załącznik nr 1).
3. Ilości artykułów podane w formularzach asortymentowo-cenowych służą do celów przeliczeniowych, Wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).
4. Ilości podane w formularzach asortymentowo-cenowych są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i zapotrzebowania, nie jest w stanie określić ilości pacjentów, a tym samym materiałów, które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
5. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Armii Krajowej 1
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
Oleśnica 56-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in