„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Niwiska w 2021 roku”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Niwiska w 2021 r.” w zakresie linii komunikacyjnej: „Hucisko – Zapole - Trześń - Niwiska – Hucina – Kosowy – Kosowy Ługnica – Przyłęk – Łuże (pętla)” Częstotliwość połączeń (na dobę): 12.
Organizatorem jest Gmina Niwiska. Częstotliwość połączeń na dobę: 12 (Pn – Pt) – z wyłączeniem świat i dni wolnych od pracy
Częstotliwość połączeń na dobę – 6 tam; 6 powrót
Każde połączenie musi rozpoczynać i kończyć swój bieg w centrum miasta Mielec Każde połączenie musi być realizowane w sposób umożliwiający skomunikowanie linii komunikacyjnej będącej przedmiotem postępowania z innymi liniami komunikacyjnymi mającymi swój początek lub koniec w centrum Mielca (połączenie musi umożliwić pasażerom przejazd do/z centrum Mielca tylko z jedną przesiadką)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.12.2020 | 09:00


» Location

Niwiska 430
Niwiska 36-147
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Niwiska
Niwiska 430
Niwiska 36-147
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in