Wycinka i pielęgnacja drzew z terenu mienia komunalnego, w tym pomników przyrody oraz drzew w pasach drogowych dróg gminnych wraz z uzupełnieniem drzewostanu-nasadzenia zastępcze

» Notice description

Wycinka i pielęgnacja drzew z terenu mienia komunalnego, w tym pomników przyrody oraz drzew w pasach drogowych dróg gminnych wraz z uzupełnieniem drzewostanu-nasadzenia zastępcze
Opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Opis przedmiotu SIWZ - załącznik nr 9 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in