Świadczenie usług serwisowych w tym prawo do aktualizacji w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy dla systemu WMS/Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o.o., służącego do rozliczeń z NFZ.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w tym prawo do aktualizacji w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy dla systemu WMS/Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o.o., służącego do rozliczeń z NFZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Powstańców 52
Katowice 40-024
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstańców 52
Katowice 40-024
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in