„Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych oraz na działkach na terenie miasta Sochaczew”.

» Notice description

: Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi koszenia traw, chwastów, samosiewów i odrostów z pasów drogowych dróg miejskich na terenie Miasta Sochaczew oraz na działkach będących własnością Miasta Sochaczew.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:30


» Location

ul. 1-go Maja 16
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1-go Maja 16
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in