MOSTEK LCR 703 APPA-100kHz USB

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

MOSTEK LCR 703 APPA-100kHz USB szt. - 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.

1. Warunki ogólne zapytania:
• transport na bazie DDP – magazyny TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych , ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne zgodnie z INCOTERMS 2020.
• termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
• warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja min 12 miesięcy od daty dostawy towaru.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.
2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy okres udzielonej gwarancji, numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność (zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.
3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik oferenta
4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.12.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in