Wykonanie druków wg załączonego wzoru dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Notice description

ZAPYTANIE OFERTOWE

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

"Wykonanie druków wg załączonego wzoru dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych"

na zasadach opisanych w załączonym zapytaniu (zakładka Dokumenty).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.12.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in