Przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów

» Notice description

Inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów"
na działce oznaczonej nr .ewid. 21607/1, 21707/2 obręb 0002 Ostrołęka
Zakres zamówienia:
1. Przygotowanie terenu pod prowadzenie procesu budowlanego;
3) Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
4) Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku;
5) Przebudowa budynku;
6) Termomodernizacja budynku
Szczegółowy zakres zamówienia ujęty jest w części III SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 11:30


» Location

Plac Gen. J. Bema 1
Ostrołęka 07-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Ostrołęka
Plac Gen. J. Bema 1
Ostrołęka 07-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in