Świadczenie wobec Osób Zatrudnionych przez Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) usług w zakresie zarządzania oraz prowadzenia PPK.

» Notice description

Świadczenie wobec Osób Zatrudnionych przez Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) usług w zakresie zarządzania oraz prowadzenia PPK.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.12.2020 | 09:00


» Location

00-968 Warszawa


» Category assortment

  • Audit and controlling
  • Other financial services
  • Insurance
  • Banking services
  • Accounting
  • Leasing

» Buyer data

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in