Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegająca na kompleksowej obsłudze Projektu pn. : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
Opis Projektu ( zakresu projektowanych robót budowlanych ) zawiera Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 11:00


» Location

89-500 Tuchola


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in