Dostawa części do kolejek podwieszanych dla TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze.

» Notice description

Świadectwo jakości , forma płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
UWAGA Po zarejestrowaniu prosimy o złożenie oferty, gdyż sama rejestracja nie umożliwia wzięcia udziału w kolejnym etapie zapytania ofertowego - aukcji. Sama AUKCJA odbędzie się po 30 minutach od zakończenia ofertowania. W sprawach technicznych kontakt:
Grzegorz Miłoń 032/716 55 49

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.12.2020 | 10:00


» Location

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts
  • Internal transport systems, parts, maintenance and repair

» Buyer data

TAURON Wydobycie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in