Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych w Oddziałach Analiz Chemicznych Departamentu ZEL.

» Notice description

Biuro Analiz Chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na odbiór i utylizację odpadów wytworzonych w Oddziałach Analiz Chemicznych Departamentu ZEL.

Warunki ogólne zapytania:
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.12.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in