„Przebudowa ulicy Wejherowskiej w m. Strzebielino w zakresie wykonania chodnika”

» Notice description

3.1. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z wjazdami wzdłuż ulicy Wejherowskiej w m-ci Strzebielino na odcinku od ul. Siewnej do zachodniej granicy działki nr 457/4. Zakres przedmiotu zamówienia oprócz podstawowych robót przy wykonaniu chodnika zawiera również do realizacji elementy takie jak: remont przepustów, profilowanie/wzmocnienie skarp, cieki podchodnikowe, bariery ochronne. Szczegółowy zakres określony w załączonej dokumentacji projektowej.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia określają:
3.2.1. Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Długa 49
Łęczyce 84-218
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Łęczyce
ul. Długa 49
Łęczyce 84-218
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in