Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Romany, Lipowa Góra Wschodnia – Etap II

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Romany, Lipowa Góra Wschodnia – Etap II.
Zakres zamówienia obejmuje:
I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1. Rury PVC-U typ SN8 o śr. 200 mm - 5 900 m
2. Rury PVC-U typ SN8 o śr. 160 mm - 128 m
3. Studnie kanalizacyjne żelbetowe o śr 1000 mm - 12 kpl.
4. Studnia kanalizacyjna żelbetowa o śr. 1200 mm - 6 kpl.
5. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o śr. 425 mm - 241 kpl.
II. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
1. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 110 mm - 1 699 m
2. Rury PE100 SDR17 PN10 RCdn 110 mm - 219 m
3. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 90 mm - 701 m
4. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 75 mm - 133 m
5. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 50 mm - 324 m
6. Rury PE100 SDR17 PN10 RCdn 50 mm - 37 m
7. Przepompownia ścieków sieciowa - 8 kpl.
8. Przepompownia ścieków przydomowa - 4 szt.
9. Studnia odpowietrzająca - 3 kpl.
III. Odtworzenie nawierzchni dróg żwirowych wraz z formowaniem nowej drogi
IV. Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 11:15


» Location

Łomżyńska 3
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Gminy Szczytno
Łomżyńska 3
Szczytno 12-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in