Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2021 roku

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2021 roku. Zamawiający zapewnia materiał niezbędny do wykonania usług, tj. sadzonki drzew, krzewów, kwiatów sezonowych, nasiona trawy, paliki do drzew, nawozy, środki chemiczne do oprysku. Wykonawca udzieli gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów na okres 1 roku od daty odbioru nasadzeń.
Zakresy poszczególnych rodzajów prac określają formularz cenowy, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ oraz informacje dodatkowe (wyjaśniające) stanowiące zał. B do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

Kołłątaja 7
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Miasto i Gmina Krotoszyn
Kołłątaja 7
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in