Przegląd urządzeń i instalacji/systemów oraz wykonanie niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w latach 2021- 2022

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu urządzeń i instalacji/systemów oraz wykonanie niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w latach 2021- 2022, w szczególności:

a) Przegląd systemów bezpieczeństwa CCTV, KD - Iprotect, SSWiN
b) Przegląd systemów bezpieczeństwa pożarowego SSP, kurtyny pożarowe ruchome, klapy pożarowe, DSO, napowietrzanie klatek schodowych, drzwi pożarowe,
c) Przegląd instalacji tryskaczowej.
d) Przegląd instalacji pożarowej w budynku starej Filharmonii

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:00


» Location

Plac Wolności 1
Wrocław 50-071
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Narodowe Forum Muzyki
Plac Wolności 1
Wrocław 50-071
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in