Dostawa tłucznia dolomitowego 0-31,5mm, przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Dostawa tłucznia dolomitowego 0-31,5 mm, przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne”.
2. Zakres dostaw obejmuje dostawę tłucznia dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości około 998,00 ton.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

Płocka 32
Radzanowo 09-451
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Radzanowo
Płocka 32
Radzanowo 09-451
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in