Świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Białostockiej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Białostockiej.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Białostockiej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, ze zm.) w asortymencie i szacunkowych ilościach jak w załączniku nr 1 - „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2020 | 09:30


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in