BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIARY

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Siary. Łączna długość sieci wodociągowej to ok. 2,1 km, w tym: rury PE ciśnieniowe o średnicy 110 mm – 1777,08 m, rury warstwowe PE/PE o średnicy 110 mm – 210,50 m, rury preizolowane PE o średnicy 100 mm – 23,50 m, rury HDPE o średnicy 63 mm – 80,50 m. Na odcinku W-8 do W-9 sieć wodociągową należy wykonać w rurze preizolowanej na dł. 23,5 m.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja:
1) Projekt budowlany – zał. nr 1 do SIWZ,
2) Specyfikacje techniczne – zał. nr 2 do SIWZ,
3) Decyzja Nr 721/2019 - pozwolenie na budowę – zał. nr 3 do SIWZ.

3. Przedmiar robót – zał. nr 4 do SIWZ, stanowi element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będzie podstawą do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 09:00


» Location

Sękowa 252
Sękowa 38-307
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Sękowa
Sękowa 252
Sękowa 38-307
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in