Naprawa spektrofotometrów HACH DR 4000.

» Notice description

Biuro Analiz Chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na naprawę spektrofotometrów HACH DR 4000.

Warunki ogólne zapytania:
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in