ZAKUP MATERIAŁÓW MALARSKICH I USZCZELNIAJĄCYCH

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień zaprasza do złożenia oferty w rundzie III i prosi o udzielenie maksymalnego rabatu na dostawę:
Materiałów malarskich i uszczelniających wg tabeli wyceny Zadanie 1.
W ocenie ofert pod uwagę jest brana oferta całego zadania.

1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - wg. Incoterms 2020,
- Oddział Elektrownia Jaworzno, ul. Energetyków 15 ,
- Oddział Elektrownia Jaworzno, ul. Promienna 51.
- Oddział Elektrownia Łaziska w łaziskach górnych, ul. Wolności 30.
- termin dostawy: możliwie jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;
- gwarancja minimum 12 miesięcy.

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Cena jednostkowa - jest to łączna wartość zamówienia netto ( dla wszystkich pozycji zapytania).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz Tabela wyceny.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Tools

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in